SCIOS-Certificatieregeling

Kwaliteitsmanagementsysteem

De SCIOS-certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties. Deze regeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. Bedrijven die volgens de SCIOS-regeling zijn gecertificeerd tonen daarmee aan dat de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De borging van de kwaliteit vindt plaats door periodieke controle van het kwaliteitsmanagementsysteem, van de kennis en vaardigheid van de inspecteurs en op de kwaliteit van de meetapparatuur, dit alles uitgevoerd door een voor SCIOS geaccrediteerde Certificerende Instelling.

Bedrijf met een SCIOS-certificaat

Vermaas Inspectie en Service B.V. is een bedrijf met een SCIOS-certificaat voor het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan stookinstallaties. Dit certificaat is van groot belang omdat vanuit de Milieuwet een periodieke keuring van de stookinstallatie, inclusief de brandstoftoevoerleiding, verplicht wordt gesteld, alsmede een meting van de emissiewaarden in de verbrandingsgassen van de stookinstallatie. Deze inspectie en meting mag alleen worden uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van een SCIOS-certificaat. Dit is bepaald in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. In het kader van deze wettelijke verplichtingen heeft SCIOS een afmeldsysteem ontwikkeld, waarin SCIOS-gecertificeerde bedrijven de uitgevoerde inspecties moet afmelden. De handhavers (lokale, regionale en provinciale milieudiensten) hebben inzage in dit systeem en kunnen zien bij welke bedrijven, inspecties, metingen en onderhoud aan de stookinstallaties zijn uitgevoerd en bij welke niet.

SCIOS-certificatieregeling

In de SCIOS-certificatieregeling zijn tabellen opgenomen waarin werkzaamheden, controles en metingen zijn aangegeven die door het SCIOS-gecertificeerd bedrijf minimaal aan een stookinstallatie moet worden uitgevoerd. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen de werkgebieden “onderhoud en reparaties” en “eerste en periodieke inspecties”. De omschreven werkzaamheden gelden als minimum. Vanzelfsprekend kan in overleg extra werkzaamheden uitgevoerd worden aan de stookinstallatie. In dat geval dient het bijbehorende onderhouds- en/of inspectieverslag op deze punten aangepast te worden.

SCIOS-certificaat

Wanneer u als installatie-eigenaar een bedrijf met SCIOS-certificaat zoals Vermaas Inspectie & Service BV selecteert voor het uitvoeren van werkzaamheden aan een stookinstallatie, dan heeft het u de zekerheid dat de installatie voor wat betreft veiligheid, milieu, energieverbruik en bedrijfszekerheid in optimale conditie blijft. Als SCIOS-gecertificeerd bedrijf moeten we ons houden aan de overeengekomen afspraken en ons houden aan de manier van werken en rapporteren. Bepalend is wel welke werkzaamheden u in opdracht geeft en het type stookinstallatie.

Werkgebieden Onderhoud en Inspecties

Er wordt in de SCIOS-certificatieregeling onderscheid gemaakt tussen de volgende drie werkgebieden.

  • EBI (eerste/bijzondere inspectie)
  • PI (periodieke inspecties)
  • PO (periodiek onderhoud)

Op deze website staat een omschrijving wat de verschillen zijn van deze hierboven genoemde activiteiten.
een link naar de website van SCIOS staat hieronder weergegeven.
www.scios.nl

Pagina afdrukken